Referenties > Wat behandelaars en patiënten zeggen

“De resultaten van deze lieten duidelijk zien dat de PHYSTRAC-methode succesvoller was dan de gangbare methoden en tot bijna de helft minder operatieve ingrepen leidde.”


“In mijn Chirurgische en Sportgeneeskundige praktijk had en heb ik vaak te maken met mensen die lijden aan het zogenaamde Carpaal Tunnel Syndroom (CTS). Dit is een beklemming van de midden zenuw van de pols, de Nervus Medianus, wat gepaard gaat met hinderlijke, pijnlijke en vaak invaliderende klachten. De gangbare behandelingen met rust, spalk en cortison injecties geven maar beperkt soelaas en dus worden deze patiënten vaak geopereerd, een ingreep met soms complicaties maar toch ook met aanmerkelijke restklachten.
Mijn interesse werd gewekt door een proefschrift over dit onderwerp in December 2016. Dr. Margreet Meems rapporteerde daarin een wetenschappelijk fraai opgezette studie, een zogenaamde randomised controlled trial (RCT) waarin ze de gangbare conservatieve behandelmethoden vergeleek met behandeling middels het PHYSTRAC-apparaat. Met dit apparaat geeft de behandelend fysiotherapeut tractie op de pols en dus de carpaaltunnel, gemiddeld gedurende 6 tot 12 sessies. De resultaten van deze trial (RCT) lieten duidelijk zien dat de PHYSTRAC-methode succesvoller was dan de gangbare methoden en tot bijna de helft minder operatieve ingrepen leidde.
Deze resultaten worden bevestigd door de diverse recente ervaringen uit de dagelijkse praktijk en zijn voldoende reden om deze ongevaarlijke, redelijk patiëntvriendelijke behandelmethode van harte aan te bevelen.”

Dr. Cees-Rein van den Hoogenband, Chirurg“75% van de patiënten na gemiddeld 8 behandelingen klachtenvrij”


“In de afgelopen jaren hebben we al vele patiënten, met uiteenlopende klachten van vingertop tot schouder, geholpen. Hieronder ook heel veel patiënten met het carpaal tunnel syndroom.

Sinds 2006 wordt er in onze praktijk gewerkt met het Phystrac GT 10 tractie-apparaat voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom. Deze tractie in combinatie met handtherapie is een effectieve behandeling tegen het carpaal tunnel syndroom gebleken.
Bij milde klachten zijn vaak 8 behandelingen voldoende, bij ernstiger klachten zijn vaak wat meer behandelingen nodig.
We hebben in 2015 een follow-up onderzoek gehouden onder 180 oud-patiënten.
Het doel van deze praktijkanalyse was na te gaan wat het effect van de behandeling met het Phystrac tractie apparaat op langere termijn was. Het effect van de behandelingen met het Phystrac tractie apparaat is dat 75% van de patiënten na gemiddeld 8 behandelingen klachtenvrij is.

Er is eveneens uit gebleken dat er ook jaren later nog steeds geen operatie nodig was.
De werking van de tractie wordt meestal nog ondersteund door taping en een nachtspalk.
Wij zien CTS als een aandoening met meerdere componenten en onze manueeltherapeut beoordeelt ook de functie van de nek en behandeld deze indien nodig.”

Frank Rekers en Marc Wijngaarden, Handtherapie Geldrop“Veel belovend alternatief voor prikken en snijden: tractie met de Phystrac”


CTS lijkt wel steeds meer voor te komen. Een relatief simpele aandoening, waarvoor verwijzing naar neuroloog en daarna (plastisch) chirurg het gebruikelijke behandel traject is. Een corticoïde injectie is een veel gebruikt alternatief, maar ook geen pretje en misschien wel minder effectief.
“Dokter ik hoef die prik van jou niet en een operatie heb ik al helemaal geen zin in”, kwam één van mijn (meest) mondige patiënten eens met de deur in huis vallen. “Heb je echt niets anders? Ik heb zelf wat gegoogeld en vond iets van trekken aan de hand. Dat zou heel goed helpen. Gebeurt met één of ander apparaat en ieder fysio schijnt zo’n ding te hebben tegenwoordig.”
Dit was mijn eerste kennismaking met de Phystrac. Dat íedere fysio zo’n apparaat had, bleek iets genuanceerder, maar warempel na een belrondje van nog geen kwartier vond ik een fysio, die een Phystrac gebruikte (en er erg tevreden mee was). Mijn mondige patiënt had zijn verwijzing en stak enige tijd later vanuit onze wachtkamer zijn duim omhoog naar mij, als teken van tevredenheid. “Vaker gebruiken doc”, kwam er nog even achteraan met een knipoog. Inmiddels is dit voorval een paar jaar oud.

De tractiebehandeling van het CTS begint steeds meer het prettige alternatief voor prik en/of operatie te worden tot volle tevredenheid van patiënt en dokter.”

Reinier de Groot, Apotheekhoudend huisarts te Oldemarkt“Dit apparaat helpt om zonder operatie van de klachten af te komen.”


“Veel mensen lopen lang met deze klachten door, omdat men denkt dat een operatie de enige oplossing is. Wij behandelen mensen hiervoor met de Phystrac GR10. Een voor deze klacht speciaal ontwikkelt apparaat. De behandeling is pijnloos. Uit onderzoek is gebleken dat 73% van de mensen er baat bij heeft. Soms wordt de behandeling uitgebreid met massage van de onderarm en de nekspieren. Deze behandeling is de oplossing om zonder operatie van de klachten af te komen.”

Anne-Carel Michon, Fysiotherapie Health Emmen“70% van onze patiënten ervaart verbetering”


“Ik werk al vijftien jaar met deze methode en ben erg te spreken over de doorontwikkeling van het Phystrac-tractieapparaat. In onze praktijk heeft maar liefst 70% van de patiënten met zuiver carpaal tunnel syndroom baat bij de behandeling. In sommige gevallen hebben we zelfs een operatie kunnen voorkomen. Er wordt snel gekozen voor een operatie, terwijl er in mijn ogen een goed alternatief is. Bovendien worden Phystrac-behandelingen als onderdeel van fysiotherapie veelal vergoed door verzekeraars. Ik vind daarom het belangrijk dat meer consumenten Phystrac leren kennen.”

Rob Oostenrijk, Fysiotherapeut bij Tigra Utrecht